پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

تاثیر شگفت انگیز "نواب صفوی" بر سینمای    "مسعود کیمیایی "

 

روزنامه جام جم در شماره 2493 خود در روز 16بهمن سال گذشته به بررسی کارنامه سینمایی  "فرامرز قریبیان" پرداخته  بود که در آن مقطع کمتر به چشم آمد و برخی ظرایف آن دیده نشد .

شروع این مطلب اینگونه است :

" او دزد نبود . چریک بود . اورکت ،عینک ،سبیل و از همه مهمتر نگاه های مهربان و غمخوارش داد می زدند که او دزد نیست .در آن سالها شهر مملو از مبارزانی بود که این سو آن سو فریادشان در گلو خفه می شد . رخدادهای هر از گاهی که دهان به دهان نقل می شد و خفقان روز افزونی که همه را تشنه اتفاق های بعدی نگه می داشت باعث می شد "قدرت "با بازی "فرامرز قریبیان " را چریکی بپندارند که ناچار در دیالوگ های فیلم به "دزد"بدل شده است . "

این مقدمه مطلبی در مورد  قریبیان است در ستایش فیلم "گوزن ها " اما نکات جالب این مصاحبه را بخوانید :

  • "احمد رضا احمدی"شاعر معروف  ،"مسعود کیمیایی" ،"اسفندیار منفرد زاده" آهنگساز مشهور ،"اکبر معززی" ،"سعید پیردوست" و "فرامرز قریبیان" بچه محل های جنوب شهری بودند در حوالی سالهای 1320مقارن با جنگ جهانی دوم و سقوط پهلوی اول .
  • کیمیایی در جایی گفته است :نواب صفوی را گاهی در محله مان می دیدم .او به هر کودکی که از کنارش رد می شد و به او سلام می کرد یک قران می داد .من هم برای اینکه پول بلیط سینمایم را جور کنم گاه در یک روز چند بار از مقابلش رد می شدم و سلام می کردم و او هم با آنکه می دانست چند بار به من یک قران می داد و به این ترتیب پول بلیط سینمایم را فراهم می کردم .
  • مردم انقلاب کرده ایران نخستین بار با فیل "سفیر"بود که قریبیان را در سینمای نظار جدید دیدند