پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

تقدیر
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧  

پروانه من در تاری اسیر است که عنکبوتش سیر است

نه یارای پرواز دارد

 

نه می تواند بمیرد


کلمات کلیدی: پروانه ،اسیر ،دام ،سیر