پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

داستان/پشت چراغ
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩  

پشت چراغ

نگاهم می کنی . نگاهت می کنم . از پشت شیشه

«از پشت شیشه ؟!»

شیشه را پایین می دهی ....شیشه را پایین می دهم .

لبخند می زنی . لبخند می زنم .

سلام می کنی . سلام می کنم .

چراغ سبز می شود .

«خداحافظ »

«خداحافظ »

.....

حرکت می کنی . حرکت می کنم .

می پیچی . می پیچم .

به راست ....به چپ .

 


کلمات کلیدی: