پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

درد و دل با کرگدن
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠  

درد و دل با کرگدن

 

خستگی شایسته تقدیر ،

و دلبستگی بایسته تنفیر،

کرگدنا!

 بیرون از گله ی وامانده شو !

تنها و بی کس،

از مرغزار مرداب وار بگذر!

کرگدنا!

خسته شو !

بسته شو!

اما در چراگاهان میان راه،

 برنگزین همسفری!

در نیامیز با رهگذری !

دل مبند به دلبری!

کرگدنا !

به دست خود با تقدیر پنجه میفکن ،

تباهی در پایان تنهایی منتظر است!


کلمات کلیدی: