پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

آفرودیت الهه عشق
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱  

آفرودیت الهه عشق

آفرودیت الهه عشق است .می گویند زمانی که قصد داشت پای در این سرزمین بگذارد از میان این دو صخره عبور کرده که امروز به نام "دروازه آفرودیت" شهرت دارد و مردم از سراسر دنیا به اینجا می آیند برای دیدن دروازه عشق ...دروازه آفردیت...در همین محل پارچه ای گره می زنند برای بازشدن بخت ،دختران و پسران و برای وصال و رسیدن نیت می کنند و آرزو های تازه می کنند.
باورهای قدیمی رسیده به مردم امروز می گوید هر کس اینج...ا گره ای بر پارچه ای بزند روی درختچه های سبز ، آفردیت نیمه شب گره ای بر گره او می افزاید و هرکس با سنگ های اطراف ساحل قلبی روی شن ها درست کند ،شباهنگام آفرودیت کنار ساحل می آید و قلبی سنگی کنارش درست می کند .
آب زلال و دو صخره تاریخی و ساحل قریبش جایی شده برای عکس انداختن تازه عروس ها و تازه دامادها که از گوشه و کنار دنیا می آیند تا اینجا عکسی به یادگار بگیرد . 

 

 

 

کلمات کلیدی: