پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

کافی نبود و نیست
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱  

کافی نبود و نیست هزاران سال تا بازگو کند

آن لحظه گریخته جاودانه را

آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی

آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم

در باغ شهر ما

در نور بامداد زمستان شهر ما

شهری که زادگاه من و تو است

شهری به روی خاک

خاکی که در میان کوکب ستاره ای است

 

                                                    نادر نادر پور


کلمات کلیدی: