پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

دیدار با استاد بیضایی در شهر فرشتگان
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱  

 دیدار با استاد بیضایی در شهر فرشتگان

 

در برابر چشم های حیرت زده ساکنین شهر فرشتگان یک ساعتی از اسطوره حرف زد و بسیاری از کلافهای ذهنی من یکی در این چند سال را گشود بعد خیره به مردم نگاه کرد و فهمید در این شهر اوضاع از چه قرار است و گفت شما در مورد حرف های من سئوالی ندارید؟یکی پرسید شما فیلم ارباب حلقه ها را دیده اید؟دیگری گفت فرق دیو و دیو سفید چیست استاد ؟آن یکی از فیلمی ازو او نام برد که اسمش را غریبه و مه می گفت(منظورش فیلم باشو بود) و چند نفر دیگر پرسش هایی از همین دست ...دست آخر زن میانسالی از جمع پرسید :نمی خواید از فیلماتون تعریف کنید ؟

چشمانش کمی گشاد شد و گفت :از فیلمام تعریف کنم؟من اومدم اینجا در باره اسطوره صحبت کنم.....جلسه بسیار مهمی بود برای من و خسته کننده برای استاد .با تمام فشاری که با این مخاطب پر مغز بر سخنور آمده چهره اش بعد از سخنرانی اینچنین بود و سعی کرد در برابر دوربین کمی پیچ و تابش دهد و لبخندی بزند که نشد . حیف که ایران استاد بیضایی را ندارد و حیف از وقتی که امروز گذاشته بود برای این مخاطبان اما من یکی شکر خدا دیدار و گفتگوی خوب و ارزشمندی با استاد داشتم و باز مثل همیشه چندین و چند نکته یاد گرفتم. گواهش تندنویسی های چندین صفحه ای امروز است.

 


کلمات کلیدی: بهرام بیضایی