پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

اختلال زبانی
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢  
 
 
 
پنجره بازه همین الان دختر کوچولوی همسایه یهویی با تعجب گفت: what's happen؟
ولی من شنیدم :چی شده؟
یه بارم تو حیاط دیدمش بهش گفتم :سلام خانومی؟
خندید و گفت :hi
با این بچه زبانم دچار اختلال میشه نمی دونم چرا ..باهاش فارسی حرف می زنم و همه حرف زدنش را فارسی می شنوم.

کلمات کلیدی: