پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

سلام
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢  
با شما دوستانم
سلام ! اگر از احوالات من خواسته باشید حالم خوب نیست .برخی جاهام درد می کند و بیشترینش قلبی که هنوز برای جایی در دور دست می تپد،مثل خیلی های دیگر که در رقص نورها و شورهای اینجا ،شمع های شام غریبان آنجا به خاطرش می آید.
انتخاب یا اجبار به دور رانده ما را در لحظه اکنون، با این همه برای شادی و آبادانی شما که سال هایی زیاد را مثل من ویرانی و غم را تجربه کردید، خوشحالم .
زنده باشید عزیزان و در انتها سلام.
 

فرزاد حسنی - در دورِ ِ دور

کلمات کلیدی: