پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

ملاقات پدر و دختر
ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢  
ملاقات پدر و دختر بعد از مدت ها در وین ...بی بی جان و سیاوش خان:
"... گفته بودم زندگی زیباست.
گفته و نا گفته، ای بس نکته ها کاینجاست.
آسمان باز؛
آفتاب زر؛
باغ های گل؛
دشت های بی در و پیکر..."