پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

جای لیلا جانم خالی
ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢  
جای لیلا جان خالی
 

حرمت زن ایرانی به کالبد یخ زده لیلاست تو کوه های کاشربروم - خواستن و توانستن -...به ته سیگار شیوا است در کوچه پس کوچه های اوین- خم به ابرو نیاوردن- ....به نفس های گرم و محبت نسرین است برای پسرجانش- عشق و عدالت خواهی -....زن ایرانی از این سه تا اعتبار می گیرد....جای لیلا جانم خالی

 

کلمات کلیدی: