پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

اتفاق
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢  
"اتفاق وقتی می افتد که پرده را کنار بزنی و پنجره را بگشایی و بعدبه دوردست خیره شوی ....بعد از این باید نگاهت را بشویی و پرده ها باز بمانند...."

ف.ح/ نهم جولای سه شنبه ساعت 4/20 بامداد

کلمات کلیدی: