پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

دولت آبادی 73 ساله شد
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢  
استادم...پیرم...مرادم...تولدت مبارک....استادم 73 ساله شد ...قلمت روی کاغذ روان باد .کاش دوباره برگردم پیشت بلند و ببینم کنار میز نشسته ای و سیگار باریک اسی را از پاکتش در آورده ای تا منتظر اتفاق وصل بماند بعد از آداب پیش درآمد ....
فریاد بزنی :پس کو چای؟ و بعد من بیفتم به اضطراب برای مهیا کردن چای استاد پسند.....