پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

تکنیک تسکین نهادن بر خشم و عصبانیت
ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢  

تکنیک تسکین نهادن بر خشم و عصبانیت

بعضی وقتها می خواهی تمام خشم و حرصت را جوری تخلیه کنی .ممکن است برخی کسی را پیدا کنند و عصبانیتشان را رویش خالی کنندو یا خیلی کارهای دیگر غیر قابل پیش بینی .من در اینگونه مواقع سعی می کنم بنویسم. در عصبانی ترین حالتم از کسی، داستانی نوشتم درباره اش و تمام او را در داستان حبس کردم. داستان درباره او بود،ولی خودش در داستان حضور نداشت . همه جای داستان بود ولی به عمد من او را در داستان نیاورده بودم. حضور غایب بود. اما حالا در وضعیتی هستم که نمی توانم چیزی بنویسم . میزان عصبانیت در این مورد بخصوص به این شدت است.با همه اینها، در اوج عصبانیت از کینه و نفرت یک آدم ،دلم می خواهد اگر ببینمش،بغلش کنم و پیشانیش را ببوسم. این حجم کینه نشان از روح بیمار دارد . بیمار درخور انتقام نیست حتی با یک داستان و نوشته .بیمار را باید دریافت. همه کینه و بخل بی موردش را یکجا می بخشم بی آنکه بداند.خوشبختانه خداوند قدرت و اعجازی عطا فرموده برای دانستن حقایقی از برخی آدم ها که خودشان نیز گمان نمی کردند در عالم برزخ و هزار دنیای دیگر نیز بتوان به آن دست یافت .البته بسیار تلخ است دست کسی را بخوانی که همیشه دوستش داشتی و لابد خواهی داشت. نان و نمک و هزار چیز محترم دیگر هنوز ما را به هم پیوند می دهد. از این ها به سادگی نمی توان گذشت . خدایا صبر و تحملم را افزون کن. آمین!

کلمات کلیدی: