پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

حس و حال بنجامین باتن بودن !
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢  

حس و حال بنجامین باتن بودن

Sometimes, life plays with you. Sometimes you're playing with life. Life does not always joking with you. Sometimes in life you're joking.
For the fun of life, I decided to walk back. When I decided to live like "Benjamin Button". Maybe go back to the past, a sense of fun. Always afraid of returning to the past, but never scared of experimenting !
                         
         -FARZAD HASSANI/OCT2013-

*
*
*

گاهی مواقع، زندگی با تو بازی می کند . گاهی اوقات هم تو با زندگی بازی می کنی. زندگی همیشه نمی تواند با تو شوخی کند.گاهی وقت ها تو با زندگی شوخی می کنی. برای شوخی با زندگی، تصمیم گرفتم راه رفته را برگردم.
تصمیم گرفتم زمانی مثل "بنجامین باتن" زندگی کنم.شاید برگشتن به گذشته، حس جالبی باشد. همیشه از برگشتن به گذشته می ترسیدم اما هیچ وقت از تجربه کردن نترسیدم!
                                                                                                       -فرزاد حسنی /آبان 92-

کلمات کلیدی: