پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

گرفتاری گاه به گاه
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢  

گرفتاری گاه به گاه

ارتش خاطرات در برابرم گارد جنگی گرفته اند .پدر سگها خوب تاکتیکی را انتخاب کرده اند .می دانند که من در دره بی خوابی بدجوری گرفتار شده ام.

منتظر طناب نجات از جانب طیاره خیال هستم از بالا دست شاید ،که بتواند خودش را یا گره اش را به انتهای این دره برساند و یا فرو رفتن در چاهی که پیشینیان به امید درمان استسقای گذشته شاید این حوالی کنده باشند. هرچه باشد از زخم خاطره مهیب تر نیست ،از درد بی خوابی بیشتر نیست . نه ،من مرد جنگ نیستم .هیچ وقت نبودم !

        

 

                                            (فرزاد حسنی/سانتامونیکا/31ژانویه2014/

                                                  ساعت شش و بیست و سه دقیقه بامداد   )      


کلمات کلیدی: