پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

خواب دیدن
ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳  
دیشب خواب دیدم انگشت هایم همه زخم های عمیق برداشته اند اما تمام زخم ها در حال جوش خوردن بود و هیچ ردی از زخم باقی نمانده بود و زخم های باقیمانده نیز رو به بهبود نشان می داد. حس خوبی بود. عصر امروز ناخودآگاه به انگشتهایم نگاه کردم،همه سالم بودند. لبخند زدم. حس خوبی بود.
 

کلمات کلیدی: