پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

استاده بر مدار تماشا
ساعت ۳:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳  

استاده بر مدار تماشا، بر همان عهد پیشینم هنوز...دوست و دوستدار انسان،شعر،موسیقی ،ادبیات ،ایران و ٍسفر در گذر زمان.......

in Los Angeles Downtown


کلمات کلیدی: