پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

خواسته های گاه و بی گاه انسان
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳  

خواسته های گاه و بی گاه انسان

هامون چای لیپتونی با آب گرم شیر درست می کند .لیوان را بر می دارد و با دستنوشته های پایان نامه به سمت بالکن می رود . روی صندلی می نشیند و کارش را شروع می کند :

«انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد.

در اوج خواستن نمی خواهد...(خواستن را خط می زند و جایش تمنا می نویسد)در اوج تمنا نمی خواهد.

دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد.

امیدوار است اما امیدواراست امیدوار نباشد.

همواره بیاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.»

(تمام نوشته ها به باد می رود...)


 
 
 

کلمات کلیدی: هامون