پراکنده از فرزاد حسنی

مجموعه یادداشت ،داستان و نقادی( فیلم،تئاتر ،موسیقی و کتاب) پراکنده و گاه و بی گاه از"فرزاد حسنی" در محیط محترم وب

ای وای از این شمس تبریز
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤  

ای وای از این شمس تبریز

 

هله نومید نباشی که تو را یار براند

گرت امروز براند نه که فردات بخواند ؟

در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا

ز پس صبر تو را ,او به سرِ صدر نشاند

و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها

ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

 

دوازدهم ژانویه -واشنگتن دی سی

 
 

کلمات کلیدی: