کشف و شهود در ینگه دنیا

کشف و شهود در ینگه دنیا


امریکا قدمت فرهنگی چندانی ندارد و کشوری است فاقد ریشه های تاریخی و ساختار اصلی اجتماعی آن بر پایه مهاجرین دو قرن اخیر شکل گرفته است اما فرهنگ عمومی مردم در این کشور بسیار بالاست.
تا به اینجا و در گشت و گذار در چندین ایالت و برخورد نزدیک و گاه زندگی با طبقات مختلف مردم دریافته ام که امریکایی ها انسان هایی بسیار مهربان ،صادق ،بی پیرایه و شریف هستند. 
علی رغم تفاوت فرهنگی بسیار با امریکایی ها، از اینکه با آنها زندگی می کنم خوشحالم.
خوشحالم که امریکایی ها به عقاید و دیدگاه فردی و جهان بینی من احترام می گذارند و در آن جستجو و کنکاش بی مورد نمی کنند.
این همزیستی به من فرصت موثری داده، برای تمرکز و دقت بیشتر در رفتار فردی و اجتماعی شکل دهنده فرهنگ عمومی مردم آمریکا و مقایسه اش با ایران و حتما کمکم کرده تا جنبه های مختلفی را در خودم تقویت کنم و در برخی موارد به اصلاح خودم همت گمارم. 
من به این مردم مهربان احترام می گذارم آنچنان که ایشان مرا محترم می دارند و دوستشان دارم آنچنان که دوستم دارند...دوست داشتنی از سر صفا و نه نیاز.

پ.ن:این نظر قطعی نیست.لباس قطعیت به این کشف و شهود نپوشانده ام تا در ورودی میهمان خانه تجربه همچنان باز بماند.

پ.ن 2:هر دو عکس به صورت اتفاقی در دو شهر مختلف امریکا گرفته شده است. دقیقا زمانی که قصد داشتم گوشی را توی جیبم بگذارم و بنابراین حاصل یک اتفاق بی تدارک است .اتفاقی که در نهایت محصول جالب توجهی را رقم زده به نظرم.سوژه ای در حالت سرخوشی به توجه به چشم نظاره گر دوربینی که در کسری از ثانیه ثبت کرد.

/ 2 نظر / 95 بازدید
یاسر

درود بر تو دمت گرم خوش به حالت...

ا

دیگه هر چی کور و کچله رفت امریکا