گاهی آدم از زندگی خود لجش میگیره :

گاهی آدم از زندگی خود لجش میگیره :

اونجا که تصمیم میگیره آدم خیلی خیلی خوبی باشه و در منظر دیگران به بعضی ها خوبیهایی میکنه که فراتر از توانش هست و خودش به یادش نمیاد که قبل از این واسه کسی از این جور کارا کرده باشه .بعدها که فکر میکنه با خودش میگه :"ای بابا عجب کارایی من کردم " و به گذشته که باز میگرده میبینه شاید دیگه توان تکرار اون کارهارو هیچوقت نداشته باشه .

تنها انگیزهای عجیب و خیره کننده است که ادم رو وادار میکنه از قدرت پنهانی خودش برای انجام کارهای خارق العاده و یا کارهایی که در حالت عادی کمتر از اون سر میزنه ،استفاده کنه .

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که نتونسته احساساتش رو به موقع کنترل کنه و عملکرد بدی داشته به خاطر بروز احساساتش و یه بالعکس اونجا که باید نتونسته احساسش رو بروز بده و زمان گذشته

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که باید یواش یواش سیر زندگی رو طی کنه با سرعت بالا و به یکباره روند رشد و صعود و پیشرفت رو طی میکنه و همه چی یادش میره و تا وقتی با سر به زمین نخورده چیزی حالیش نیست

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که یهویی دور و بر خودش رو از همه چیز و همه کس خالی میبینه ،اونجا که میبینه اونایی که ادعای دوستی داشتن همشون تو زرد از آب دراومدن و در روز سختی خبری ازشون نیست و به خودش میگه اقسوس که من چه کردم برای اونا ...این افسوس واقعا لج آدم رو در میاره

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که همه از توقع دارن تو بلند شی و کاری بکنی و انگیزه رو در دیگران هم ایجاد کنی ..اونجا که دوست دارن تو رهبر باشیو اونا پیرو بی چون و چرا ..تو فکر کنی و اونا عمل ....یه موقع هایی پیش میاد که تو هم دوست داری یه عمل کننده ساده باشی به دور از هر گونه فضای فکورانه فقط عمل کنی ....

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که همه رو نصیحت میکنه و از بعضی کارها بر حذرشون میداره و بعد خودش اون کارو انجام میده ..هرچند که کسی نمی فهمه و خبردار میشه اما خودش پیش خودش لجش میگیره

 

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره :

اونجا که در عین همه توانمندی هاش تنبلی پیشه میکنه و از همه چی میبره و بی خیال همه چی و همه کس میشه

 

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
مریم

گاهی آدم از زندگی خودش لجش میگیره : اونجا که در عین همه توانمندی هاش تنبلی پیشه میکنه و از همه چی میبره و بی خیال همه چی و همه کس میشه