بسم ا...

مخلصان را امشب بزمی نهاده و اسباب عیشی ترتیب داده. دلم پیاله، مطربم ناله، اشکم شراب، جگرم کباب. اگر شما را هوس چنین بزمی و به یاد تماشای بی دلان عزمی است بی تکلّفانه به کلبه ام گذری و به چشمِ یاری به شهیدان کویت نظری:

 ماییم و نوای بینوایی
بسم الله اگر حریف مایی

                                                       توضیح :از منشآت قائم مقام فراهانی

/ 0 نظر / 12 بازدید