این سگ با بقیه سگ ها فرق دارد

اين سگ با سگ هاى ديگر متفاوت است.باورش شايد براى دوستان داخل ايران سخت باشد اما من امروز با اين سگ در يك جلسه كارى مهم شركت كردم.اين سگ الان در اين كادر و در اين لحظه مشغول كار و انجام ماموريت است.او دستيار شخصى صاحب نابيناى خود است و در تمام مدت به او كمك مى كند.وقت هايى هم كه بحث علمى باشد و خارج از دانش و آگاهى اش(صاحبش يك برنامه نويس كامپيوتر و تحليلگر سيستم ها است)خيلى آرام و قشنگ بدون آنكه صدايى از او بلند شود، دراز مى كشد.در آمريكا اين سگ ها براى كمك به نابينايان تربيت شده اند و قيمت بالايى دارند و عملا كمك و همدم و رفيق هميشگى و همراه نابينايان هستند.كلى امروز از اين سگ مهربان افراد حاضر در جلسه عكس گرفتيم و با هم تو اينستاگرام گذاشتيم1f490.png💐

#guidedog #guidedog#assistancedog #dog #kinddog #سگ_باوفا #سگ_دستيار#سگ_همراه


/ 0 نظر / 227 بازدید