دولت آبادی 73 ساله شد

استادم...پیرم...مرادم...تولدت مبارک....استادم 73 ساله شد ...قلمت روی کاغذ روان باد .کاش دوباره برگردم پیشت بلند و ببینم کنار میز نشسته ای و سیگار باریک اسی را از پاکتش در آورده ای تا منتظر اتفاق وصل بماند بعد از آداب پیش درآمد ....
فریاد بزنی :پس کو چای؟ و بعد من بیفتم به اضطراب برای مهیا کردن چای استاد پسند.....
 

/ 7 نظر / 125 بازدید
بنفشه

خدا شما و استادتان را حفظ کند .چه خوب خبری از شما شد ..یکهفته ای نبودید .

حسین فیاض

دولت آبادی ها از نوادر دوران هستند. هرجا هستندخوش و سالم و پر از نشاط باشند، اونها بنویسند و ما هم از نوشته هاشون استفاده کنیم.

حسین فیاض

دولت آبادی ها از نوادر دوران هستند. هرجا هستندخوش و سالم و پر از نشاط باشند، اونها بنویسند و ما هم از نوشته هاشون استفاده کنیم.

حسین فیاض

آقای حسنی عزیز، موفق باشید و بسلامت.

هلیا

نتونستم حالا که بعد مدت بسیار طولانی به وبلاگتون سرزدم صبر پیشه کنم و سکوت ... عکس استاد بزرگ دولت آبادی رو دیدم خدا منو ببخشه یک لحظه به خودم گفتم مگه ایشون در قید حیاتند؟ و بعد بر خودم و ذهن الکنم لعنت فرستادم حالا مقصر کیه بماند! من جای مسولین صدا و سیما بودم جای هزار هزار برنامه بی سر و ته گاهی از چنین مشاهیری دعوت می کردم تا یادمون نره که هم عصر ما تو همین نزدیکی ها کسی چون استاد زندگی می کنه که می تونه اسطوره ای برای نسل ما بحساب بیاد... ولی خب نه من جای مسولینم و نه حرفم خریداری داره در این آشفته بازار پس بناچار مهر بر دهان می زنم و سکوت می کنم.