کجاست فرهاد ؟؟؟؟؟؟!!

دنیا بیستون است اما فرهاد ندارد، و آن تیشه هزار سال است که در شکاف کوه افتاده استمردم می آیند و می روند اما کسی سراغ آن تیشه را نمی گیرد.دیگر کسی نقشی بر این سینه سخت و ستبر نمی زند.دنیا بیستون است و روی هر ستون ، عفریت فرهاد کش نشسته است.هر روز پایین می آید ودر گوش ات نجوا می کند که شیرین دوستت ندارد. و جهان تلخ می شود


اما !!

تو باور نکن

زیرا که تا عشق هست ، شیرین هست


عشق اما گاهی سخت می شود ، آنقدر سخت که تنها تیشه از پس آن بر می آیدروی این بیستون ناساز و ناهموار گاهی تنها با تیشه می توان ردی از عشق گذاشت ، و گرنه هیچ کس باور نمی کند که این بیستون فرهادی داشت

/ 3 نظر / 14 بازدید
محمد مسعود

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] پروردگارم... [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]

یواشکی

اومدم بگم سلام.... در ضمن حالتون خوبه.. بعلاوه لینکم کن..چون دستام واسه سیلی زدن سنگینه!!

بهار

سلام با عشق زمان فراموش میشود با زمان هم عشق ولی اینم هست که با عشق گذر زمان فراموش میشود با زمان هم هر که از عشق میگذرد