میان واقعیت ورویا

نفر امروزپنجشنبه 23 خرداد در اوین اعدام شدند

""سه متجاوز به عنف ،که احکام انان در دیوان عالی کشور تایید شده و مراحل قانونی را طی کرده بود سحرگاه امروز همراه با پنج قاتل که به قصاص محکوم شده بودند در محوطه زندان اوین به دار مجازات آویخته شدند . جعفری جانشین سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اعلام این خبرگفت: یک نفر به نام عبدالحمید ودوپسرعمو به نامهای علی که به جرم فریب دختران، تجاوز مکرر به عنف و اعمال منافی عفت در محاکم کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده و قضات دیوان عالی کشور نیزحکم آنان را تأیید کرده بودند سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شدند .پنج نفر دیگر نیزکه امروز اعدام شدند به گفته جعفری، هر کدام حداقل یک نفر را به قتل رسانده بودند و احکام قصاص انان در یک روند قانونی به تایید دیوان عالی کشور نیزرسیده بود.""

این خبر را اکنون در ساعت دو نیم بامداد جمعه 24خرداد روی یکی از سایتهای خبری خواندم و به شدت بر جا میخکوب شدم . تعجب و وحشتی عجیب اکنون مرا فرا گرفته البته نه بخاطر متن خبر و افراد اعدام شده و بلکه بخاطر اتفاق عجیبی که دقیقا در بامداد پنجشنبه برایم افتاد . دقیقا در ساعات آغازین صبح در حالیکه در خواب عمیقی بودم صحنه اعدامی را در خواب دیدم که با جزئیات دقیق بخاطر دارم . جوانی پای چوبه دار و آمبولانسی و مادر جوان در حالیکه پیش از اعدام ضجه می زد و پس از اعدام فرزندش بیهوش شدو... . تا به حال سابقه نداشته از اینجور خواب ها ببینم . ساعاتی بعد خیلی به این خواب فکر کردم و هر چه اندیشیدم دلیل این خواب عجیب را نفهمیدم . الان که حدود بیست ساعت از خواب من و این اعدام ها می گذرد متوجه این ارتباط عجیب شده ام . من دقیقا این خواب را در ساعتی که چنین اتفاقی افتاده دیده ام !!! نمی توانم هیچگونه تفسیر و تاویلی در این مورد داشته باشم . در حیرت هستم !!!چگونه می شود که چنین چیزی به خواب من می آید در حالیکه من هیچ زمینه فکری در این خصوص از پیش نداشته ام ؟ آنطور که شنیده ام بخش زیادی از خوابهااز اتفاقات روزمره و یا چیزهایی که در طول روز به ان فکر می کنیم تشکیل می شود و این در حالی است که من در چند روز اخیر به هیچ عنوان به این گونه مسائل فکر نکرده بودم و اصولا از این قبیل اخبار و حوادث بیزارم . برای این رفتگان بامدادی از خداوند متعال طلب مغفرت می کنم و فاتحه ای نثار روحشان می کنم . امیدوارم که در سایه لطف باریتعالی مشمول عفو وبخشش قرار گیرند

/ 1 نظر / 5 بازدید
نصیرالدین جعفری

سلام. این اتفاقی که برای شما افتاده را بعضی از اهل اندیشه "سیلان فکر" می نامند و معتقدند که در موقع خواب روح بطور موقت از جسم جدا می شود و بنا به شرایطی می تواند در مکان ها و زمانهای متفاوت (حتی گذشته یا آینده) سیر کند. بسیاری از این دلیل برای اثبات جبر استفاده می کنند.