بی تو

بی تو دارد همه جا رنگ ِ قفس می گیرد
آه محبوس شده... راه نفس می گیرد

باز آدم نشدم هرچه به من می گفتند ...
دستم از دست فلک سیب نرس می گیرد

بغض در حنجره ام راه مرا می بندد
آخر کوچه ی بن بست نفس می گیرد

 
/ 0 نظر / 42 بازدید