پست های ارسال شده در دی سال 1387

شبهای یلدایی من

شبهای یلدایی من   همه شبهای غم آبستن روز خراب است     یوسف روز، به چاه شب یلدا بیند                                                          - خاقانی -  روایت یلدا ... ادامه مطلب
/ 60 نظر / 157 بازدید