پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

جدیدترین کار اصغر فرهادی بعد از "درباره الی"

پنجمین فیلم اصغر فرهادی در آلمان ساختهمی‌شوداصغر فرهادی فیلم جدید خود را دربارهمهاجرت می‌سازد     اصغر فرهادی پنجمین فیلم سینمایی خود را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید