اتفاق

"اتفاق وقتی می افتد که پرده را کنار بزنی و پنجره را بگشایی و بعدبه دوردست خیره شوی ....بعد از این باید نگاهت را بشویی و پرده ها باز بمانند...."

ف.ح/ نهم جولای سه شنبه ساعت 4/20 بامداد
/ 2 نظر / 6 بازدید
مثل هیچکس

با گریه های یکریز یکریز مثل ثانیه های گریز با روز های ریخته در پای باد با هفته های رفته با فصل های سوخته با سال های سخت رفتیم و سوختیم و فرو ریختیم با اعتماد خاطره ای در یاد اما آن اتاق ساده نیفتاد ****************************** وبلاگ بسیار زیبا و پر محتوایی دارید. امیدوارم همواره موفق و تندرست باشید.