اردیبهشت است

اردیبهشت است
قتال‌ترین ماه منظومه شمسی
فرو بند درها را ای بیوه سی ساله
اسب نبی در قریبان
شیهه می‌کشد و بی‌مرکوب،
در کمند سواره نظام است.
شام
دیگران را فطیر و کلم بده
برای بهرام
پونه بجوشان
ماه درشت خوب
دری که به لطف باد – باز و بسته می‌شود.
الامان ای جوخه
ماشه را نچکان
هنوز اندکی شب است...
برنوی روسی
سکوت قریبان را نشانه می‌گیرد
و نبی در ذهن شاعر
نشسته برباد و بر ارس می‌تازد.

-بهرام اردبیلی-

/ 3 نظر / 68 بازدید
نیلوفر

سلامي دوباره سايتتون عاليييييييييييييييييييييه

علی رضا همتی

سلام بسیار زیبا و بجا بود. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته؛ کاش فرجی می شد!!!

علی رضا همتی

سلام بسیار زیبا و بجا بود. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته؛ کاش فرجی می شد!!!