ملاقات غیر منتظره با پیر امیدیار مدیر عامل Ebay

ملاقات غیر منتظره با پیر امیدیار مدیر عامل Ebay

 

همیشه دوست داشتم با پیر امیدیار مدیر عامل موفق شرکت Ebay مصاحبه کنم و این کار را حتما روزی انجام خواهم داد.به صورتی عجیب و غیر قابل باور در یک مراسم رسمی کنار هم نشستیم.در طول برنامه چند باری نگاهم به او خورد مثل دیگر آدم ها نشسته بود و گاهی با گوشی همراهش از برنامه عکس می گرفت. چهره اش آشنا می آمد.از او پرسیدم ببخشید شما آقای امیدیار نیستید؟گفت چرا خودم هستم...خداوندا من چقدر بی موقع (دیر یا زود) می رسم ؟

دقایقی پیش از پایان برنامه امیدیار از دری دیگر رفت و قرار مصاحبه ناکامماند.صدایی از درونم می گوید حالا بگرد و پیدایش کن ...صدایی دیگر می گوید دنیا کوچک تر از این حرف ها است .روزی دیگر در همین فاصله می نشیند و تو می توانی با او مثل بسیارانی دیگر ،گفتگو کنی.

pic by:farzad hasani

/ 0 نظر / 124 بازدید