یک نکته از پدر

یک نکته از پدر
پدرم هیچ وقت مرا نصیحت نکرد و هیچ نکته ای به من یاد نداد جز یک جمله که در پایان نامه دانشگاهم در صفحه اول نوشتم :
"تو هیچ راهی جز موفقیت نداری چون وقتی برای شکست باقی نمانده .گذشتگان و نیاکان به اندازه کافی شکست خورده اند ." 
برای این تنها خواسته پدرم سالهاست که تلاش می کنم . روزت مبارک جاج آقا -عنوانی که پدرم خیلی باهاش حال می کند .-
توضیح :این هم عکسی از سه پسر ِ پدرم .

 
/ 1 نظر / 16 بازدید
شمسا

جمله تکان دهنده ای بود!