اختلال زبانی

 
 
 
پنجره بازه همین الان دختر کوچولوی همسایه یهویی با تعجب گفت: what's happen؟
ولی من شنیدم :چی شده؟
یه بارم تو حیاط دیدمش بهش گفتم :سلام خانومی؟
خندید و گفت :hi
با این بچه زبانم دچار اختلال میشه نمی دونم چرا ..باهاش فارسی حرف می زنم و همه حرف زدنش را فارسی می شنوم.
/ 5 نظر / 5 بازدید
سما

شما میدونید از کجا باید مجله ها ی خارجی در مورد دیزاین و نوزادان و کودکان یا هر موضوع دیگه رو تهیه کنم؟

بنفشه

کودک درونتان دلش برای ایران خیلی خیلی تنگ شده شاید!

م.م

گاهی دلم تنگ می شود برای همه چیز .برای نوشتنی راحت از هرچه دلم بخواهد .برای دیدن ادمهایی که ندیده ام برای انهایی که یک بار دیده ام .برای انهایی که دور از وطن وشهر خود هستند برای انهایی که نمی توانند در مراسم سوگواری عمه نازنین شان شرکت کنند وبرای انها که حرفهایشان را با اشاره می گویندوانقدر تنگ می شود که فقط با گریه به حال اولش برمی گردد ودوباره پر می شود وپر می شودتا...دوباره......دلم برای شما هم میگیرد چون کاملا احساس می کنم درد غربت به قول شاملو درد دیگری است