# کنعان

"یکی ازاهالی جنوب!"،"کنعان خوانی"وحسرت دیداربا"قیصر"

"یکی ازاهالی جنوب!"،"کنعان خوانی"وحسرت دیداربا"قیصر"   اینجا جنوب است . یکی ازدورترین نقاط مرزی کشور .هوا شرجی است و هنوز رطوبت بارانی ... ادامه مطلب
/ 86 نظر / 139 بازدید