این فقط یک نامه است

این فقط یک نامه است :

برای «نگین ِپاریس»

 

نازنین سلام!

اینکه چطور و چگونه اتفاق «دیدار»صورت گرفت بماند . فقط همین را می دانم که باید یکدیگر را می دیدم که دیدیم و باید انرژی های مثبتمان را با یکدیگر قسمت می کردیم که کردیم و تو دیدی که چه عادلانه و منصفانه نشستیم و قسمتش کردیم .

باید سخن را کوتاه کنم که اگر نکنم می دانم این قلم بی محابا می تازد و پیش می رود و نمی توانم از رفتن بازدارمش .

قرار گذاشته شده بود و من در میدان domensil با تاخیر امتداد خط مترو را می پاییدم که کی می آید این ماشینِ اتصال و دیدار، تا جلدی بپرم توش و برسم به جایی که خط را عوض کنم و سوار خط .... بشوم .

بین راه برایت پیام فرستادم که با تاخیر می رسم و جواب دادی :«خیالی نیست . تعجیل نکن .هرموقع رسیدی فقط یک پیام کوتاه ارسال کن .من همین نزدیکی ها هستم .»

رسیدم و وارد کافه شدم و نشستم . کمی نفس تازه کردم و برایت پیام فرستادم که اتراق کرده ام در قرارگاه.

پیشخدمت سریع به سراغم آمد که سفارش بگیرد . گفتم منتظرم به دیداری که دقایقی کوتاه بعد اتفاق خواهد افتاد و خوش باد که افتاد .

کنار پنجره مشرف به خیابان،پشت یک میز نشسته بودم . نگاهم را دوخته بودم به خیابان و داشتم باخیالم بازی می کردم و تا بیایی فکر می کردم از کدام راه خواهی آمد و چطور مرا در بین این همه باز می شناسی .

زود آمدی . از امتداد پیاده روی روبرویی آرام گام برداشتنت را دیدم . آرام و آهسته با کوله باری برپشت و شالی بر گردن و پالتویی بلند می آمدی . از دور هیچ رد و نشانه ای برای شناختنت نبود جز حرکت دست ها ! از دست هایت شناختمت . راستی می دانی که نوع حرکات دستت منحصر به فرد و خاص خودت هست ؟ وقتی آن طرف خیابان کوله ات را پشت سر جابجا می کردی تو را در بین همه رهگذران شناختم .

آرام و آهسته در بین همه رهگذرانی که به سادگی و آسان از کنارت رد می شدند ،بی آنکه توجهشان را جلب کنی ، آمدی این طرف خیابان و نگاهت را گرداندی سمت کافه .لحظه ای ایستادی و بعد وارد شدی .

ظاهرا کار دشواری نبود شناختن من در بین جمع . نمی دانستم که از قبل همه مشتریان پای ثابت این کافه را می شناسی .

آمدی و سریع به منِ ناوارد گوشزد کردی جایی که نشسته ام برای صرف نهار است و باید جایمان را عوض کنیم که کردیم . نشستیم .تو سفارش دادی و کمی بعدترش صحبت گل انداخت .

سخت نبود یادآوری اینکه از کجا آشنا بودیم و هستیم . اینکه از یک نسلیم و هر دومان به وفور درد مشترک داریم ،برای آشنایی کافی بود .

کمی از کارهایت گفتی و کمی از کارهایم شنیدی و بعد سوغاتی هایت را دادم و همانگونه که انتظار داشتم آخرینش تو را حالی به حالی کرد .لواشک ترش فرحزادی را دوست داشتی . می دانستم و دانستنش زیاد سخت نیست . لواشک را که دیدی گل از گلت شکفت .به تو گفتم که "لطیفِ افغان" این سوغات را همراه با دعای خیر و مهر و محبتی زیاد برایت فرستاده . ورق لواشک را آرام و آهسته درآغوش گرفتی و رفتی توی فضا .می دانم که در آن چند ثانیه کوتاه، که چشم بستی و هیچ نگفتی ،تا خود فرحزاد و کوچه آبشار و دره را سیر کردی و زود برگشتی به اینجا :قلب پاریس .

از خودت گفتی و من شنیدم . گفتی که بزرگتر شده ای و به چیزهای بزرگ فکر می کنی. گفتی چراغی را برای همیشه خاموش کرده ای و به آن دیگر فکر نمی کنی.

گفتم :«خاموشی موقتش خوب است . به چراغ روشن فردایی که می آید حتما فکر کن ،که می آید ،چون ما می خواهیم . تنها باید برای روشنایش تلاش کنیم . چراغ سوخت می خواهد و انرژی . تو و من و این همه دیگران همه نسل ،هر یک به سهم و قد و توانمان ،باید برای روشنا کاری کنیم . »

از قهرت با چراغ گفتی و شنیدی از من که :«نازنین! کسی با چراغش قهر نمی کند . شاید بتوان مدتی بی نورش زندگی کرد و چشم به تاریکی عادت می کند، اما همیشه نه ،نمی توان . »

گفتی که افق را یافته ای و می دانی که تا چندی پیش از این چشم اندازت کوچک بوده و حالا می خواهی در افقی بالاتر پرواز کنی . گفتی آمده ای اینجا تا خود را برای پرواز مهیا و مجهز کنی . گفتی که آنقدر می مانی تا پرواز در اوج را یاد بگیری و بپری .

گفتم :«چه خوب !پریدنت و در اوج دیدنت آروزی همه ماست . »

برایت از احوال پرندگان ضعیف و ریزپرواز شهرمان گفتم و خبر دادم که باکی نیست که در شهرمان نیستی . آنجا همه پرندگانی که تو می شناختی همه کوتاه می پرند پس آسوده باش که چیزی را از دست نداده ای .

قهوه ها که رسید مهلت ندادی و من نفهمیدم کی و چگونه در کسری اتز ثانیه پولش را از کدام جیبت درآوری و حساب کردی و مهلت ندادی که واکنشی نشان دهم .

«راستی اینجا اول پول قهوه را می دهد و بعد می خورند ؟»

بهت گفتم:«این کارها چیست ،بنا به فرهنگ ایرانی جماعت من باید حساب می کردم .»

خندیدی و گفتی :«تو اینجا مهمانی .»

جرعه ای از قهوه را که خوردیم کمی گرم شدیم و من خواستم برایت کمی ادای پدربزرگ ها را دربیاورم که درآوردم .

گفتم که از این فرصت تلخ چگونه استفاده کن و خودت را مهیا کن . گفتم بخوان و بخوان و بخوان و گفتی که می خوانم تا جایی که وقت یاری دهد و امکانش باشد . از من سراغ کتاب های تازه منتشر شده را گرفتی . گزارشی از تازه ها را به تو دادم . مشتاق خواندنشان بودی . گفتم برایت می فرستم و قَسمت دادم به نسلی که من و تو از آن هستیم ،خوب بخوانی و بدانی . بهت گفتم که خواسته یا ناخواسته بخش زیادی از بار سنگین این نسل را به دوش می کشی و فرصت های زیادی داری وقتی خواندی،وقتی دانستی و وقتی خوب آگاه شدی از حرف دل ما جوری سخن بگویی که همه بفهمند و همه بدانند ما از کجا آمده ایم و راستی راستی چه می خواستیم . تو باید خبر ما را و سلام ما را به شکوفه ها و به باران برسانی . نازنین! رسالت سنگینی داری ، حواست باشد !

مجال کوتاه بود و باید از این فرصت بهترین استفاده را می کردیم . کمی موسیقی گوش دادیم واز موسیقی صحبت کردیم و بعد از هنری که هر دو شیفته آن هستیم .

یادت باشد کمی از کارهای اخیرم سخن گفتم و درباره جزئیات آن گپ زدیم .بعد دوباره پدربزرگ شدم برای تو و گفتم :«نبینم نا امید شوی که امید ما خداست .»

بالا را نشان دادم و گفتم نگاه کن خدا آن بالا است و بعد پایین را و بعد ترش همه جا را و دست گذاشتم به رگ گردنت و گفتم : «و شاید هم اینجا است . »

خدا در همه حال تو را حافظ و پشتیبان باد !

نازنین در ین چند روز اخیر خیلی از دوستان مشترک و دیگران را دیده ام و صحبت ها و دلتنگی هاشان را گوش داده ام و بغض های فروخورده و یا بیرون ریخته شان را به چشم دیده ام .تو در میان همه سعی کردی تا آخرین لحظه بغض نکنی و مدام از امید سخن گفتی و به تایید صحبتم گفتی که می دانی خدا همیشه همراه و پشتیبانت خواهد بود .

می دانم که این شیوه زندگی وگذران برای تو سخت تر و دشوار تر است . اینجا شاید به سادگی و آسانی از کنارت رد می شوند بی آنکه درجستجوی هیچ نشانه ای از شرقیِ قیافه ات باشند و تو در این خیابان های سنگ فرش شده بر خلاف آنجا که شهرمان بود ،راستی غریبانه قدم بر می داری .

نازنین !سخت است اما مهم نیست .

شنیده ام که پاریس نگین های قیمتی و کمیاب و خاص دارد و بسیاری به این شهر می آیند و تا نگین انگشترشان را در پاریس انتخاب کنند . می گویند نگین های پاریسی بیشتر و بهتر از هر جای دیگر صیقل می خورند و شفافیتشان بالاتر است و به همین دلیل کمیاب و گرانبها هستند .

خبر داشتی ؟می دانستی ؟به گمانم نه . پس خبر نداری نازنین! حالا از من بشنو :

خبر نداری که تو نگینِ پاریس هستی. زمان می برد تا صیقل بخوری و از این شفافیت و زلالی که داری شفاف تر و رخشنده تر شوی و آنقدر گرانمایه که بی تا و همتا ویگانه شوی . آن وقت است که رهاورد انگشتری ذی قیمتی خواهی شد به اسم ایران . خواهی نخواهی این انگشتر نگین می خواهد و زیبنده اش نگین درخشان و بی همتاست .

نگین پاریس! به من قول بده تا زمانی که بر این انگشتری بنشینی  و آرام بگیری ،قوی باشی و بخوانی و از اینکه هستی آگاه تر و دانا تر شوی و خوبِ خوب صیقل بخوری .این صیقل های روزگار همه برای درخشان تر شدن توست . باور کن تقدیر تو اینچنین است . من از پیشانی ات خواندم نگین جان!  

یادت نرود به من قول دادی . تُویِ زن به من قول مردانه دادی و دست هات را به شیوه خاص خودت به سمت پایین انداختی و گفتی :«قول !»

گاه رفتن که رسید حرف آخر را گفتی . به "لطیف" و فرحزاد سلام و درود فرستادی و گفتی که مواظب هستی اینجا توی غربت، غربتی نشوی .

قبل از خداحافظی بغض را در گلویت و اشک نریخته را در چشمت دیدم . می دانستم که آنفدر غرور داری که نمی خواهی نه بغضت را ببینم و نه اشکت را . پس در آغوشت گرفتم و  این بار مادروار ،تو رابه خودم فشردم و بوسیدمت .بعد به پشتت زدم و گفتم :«یادت باشه قول دادی!»

می خواستیم برویم که گفتی :«من می رم اما تو بشین . حیفه زود بری . کمی تو این فضا باش . حتما واست خوبه .»

گفتی که سمت چپمان فلان فیلسوف است و سمت راستمان فلان عکاس و آن طرف تر فلان نقاش و اینورتر فلان نویسنده و ... .

پذیرفتم که از پشت شیشه شاهد رفتنت باشم و بمانم . کوله ات را به دوش انداختی و و برای آخرین بار دست تکان دادی رفتی .من از پشت شیشه ،امتداد رفتنت را نگاه کردم . از سمت چپ خیابان آهسته و آرام از میان رهگذرانی که تو را نمی شناختند عبور کردی و از کادر نگاهم خارج شدی .

عصر به من زنگ زدی و گفتی یادت باشد همه چیز و همه گپ ها بین خودمان باشد . و گفتم حتما .

گفتی :«خواستی از من بنویسی بنویس که دخترکی است تنها اما همیشه امیدوار .»

نازنین حرف زیاد دارم و می دانم که نامه را باید بالاخره درجایی به پایان برسانم تا تو را با خواندنش خسته نکنم .حیف است با این چند سطر خسته شوی . پس بی آنکه مایل باشم و بخواهم به پایان می برم این چند سطر را با کلام آخرم :

نگین پاریسی ! پاریس هنوز نمی داند مفتخر به چه نگینی است . می خواهد، اما نمی داند . دور نیست و می بینم زمانی را که پاریس به وجودت افتخار خواهد کرد و اینچنین از خیابان نتوانستنت را برای عبور . آن وقت اگر اوضاع همین باشد که هست (خدا نکند!) تهران،شهرمان، باید کلاهش را بالاتر و بالاتر بگذارد .

به امید دیدار – پاریس دسامبر 2010

 

/ 49 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sargol

sargoli69.blogfa.com

sargol

salam man mi kham ye kam neveshtano tamrin konam mi kham yeki bashe komakam kone hadaghal nazar bede shyad betonam onghade yad begiram ke harfaye delamo beznam la aghal 2 in ye mored lang nazanam ta betonam ghamamo benivasam delam sabok she midonam darkhastam ziyade vali mishe komakam konid

یغما فشخامی

سلام...خیلی وقت مطالبت رو می خونم..اما دفعه اول که برات مینویسم.. موفق باشی تا بعد

دوست در غربت

[گل]فقط همین!

دوست در غربت

[گل]فقط همین!

دوست در غربت

[گل]فقط همین!

زوشا

بگذار ببینمش اکنون که می رود ..... ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای .........

ترانه

سلام اولین بار هست که به وبلاگ شما سر میزنم و با نوع داستاناتون آشنا نیستم . نمیدونم داستان واقعی هست یا نه؟ به هر حال قشنگ بود . فقط اینو بگم شهاب مدار نداره و با جو زمین برخورد میکنه و اکثرا از بین میرن اون دنباله دار هست که مدار داره و هر چند سال میبینیمش .

پرستو

نازنين چه نسبتي با شما داره؟

[رویا]