یا زهرا

اسم رمز من

این روزها ذکر شب هام شده اسم رمز عملیات هایی که پدرانمان قبل از حمله و شروع عملیات به زبان می آوردند یا عاشقان اهل بیت در شب هایی که چراغ ها خاموش می شد ،تا هر کس هر جوری دلش می خواهد عزاداری کند و گریه کند و روی دیگری را نبیند،مرتب بر زبانشان جاری بود  .

در تمام این گریستن ها یاد آوری این اسم رمز بود که مشترک بود میان گریه ها و ضجه های عزاداران یا میان فریادهای یورش برندگان بر دشمن وقت حمله .

وقت عزا اگر در میان عزاداران بودم سعی به بازسازی ذهنی ظلمی که بر مظلوم تاریخ رفت، می کردم و در ذهنم روایتی را که شنیده بودم می ساختم . لحظه به لحظه و سکانس به سکانس و بعد بغضم می آمد .

گاهی اسم رمز را که می شنیدم یاد دوستان شهید پدرم می افتادم و یا پدران شهید دوستانم .

می گویند تاریخ مکرر در مکرر تکرار می شود و خداوند آنچه را که در حصار روایت نسل به نسل نقل شده و ممکن است در طول مسیر تاریخ دچار تغییر و دگرگونی شده باشد را،دوباره و در مسیری دیگر پیش چشممان می آود تا باورش کنیم .

 بگذریم ...تاریخ مکرر در مکرر تکرار می شود و من حالا خوب معنی اسم رمز را  را با تمام وجودم و با گوشت و خون و همه وجودم حس می کنم . خواستم این را بنویسم و با شما در میان بگذارم . این روزها اسم رمز را که می شنوم عجیب بغض می کنم و اشکم بی وقفه سرازیر می شود و خیلی طول می کشد بند بیاید..خوشحالم ...این یعنی اینکه انسانم هنوز .....اسم رمز بغض آلود من ....یا زهرا ....یا زهرا ...یا زهرا

 

 غریب و خسته و تنها

کنار خانه بنشستم

مدینه گریه کن با من

که زهرا رفته از دستم

واویلا اه واویلا، شدم من یکه و تنها

بنال از داغ آن بلبل

که پرپر در قفس می زد

به جرم "یا على" گفتن

به پشت در نفس می زد

واویلا اه واویلا، شدم من یکه و تنها

غریبى ِمرا مردم

همه با چشم خود دیدند

میان شعله ی آتش

گُلم را با لگد چیدند

واویلا اه واویلا، شدم من یکه و تنها

بُوَد هر شب همى نفرین

به لب، در دشت و صحرایم

الهى بشکند دستى

که سیلى زد به زهرایم

واویلا اه واویلا، شدم من یکه و تنها

گلاب از دیده جارى بر

سر سجاده کن زینب

براى مادرت زهرا

کفن آماده کن زینب

واویلا اه واویلا، شدم من یکه و تنها

/ 26 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]

سیده حکیمه

دل خورشید محک داشت , نداشت یا به او آینه شک داشت , نداشت آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت , نداشت غیر دیوار و در و آوارش, شانه وحی کمک داشت , نداشت مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت ! نداشت شب شد و آینه ماه شکست دست این مرد نمک داشت , نداشت در دل پر خون و غمت چهره یاس کتک داشت , نداشت شب شهادت بی بی فاطمه تسلیت میگم با تشکر از وبلاگتون[گل][گل][گل]