سلام ،کورسوی چراغ این خانه هنوز روشن است

دوستان عزیزم در این فضا سلام

به اطلاع شما می رسانم که ظاهرا اتفاقاتی از نظر فنی و چیدمان در این فضا افتاده که از کم و کیف و چگونگی آن بی خبرم. مجموعه ای از یاددداشت هایم از شهریور سال 94 تا اردیبهشت 96 در دسترس نیست و من آنها را نمی بینم. و علت را هم نمی دانم.امیدوارم که در این تغییر و تحول سیستمی قربانی نشده باشد و زودتر به سرجایش بر گردد. این خانه کورسوی چراغی دارد برای اینکه گاه گاهی میهمانان 15 ساله یادداشت هایم سری به من بزنند و دمی را با نوشته های من طی کنند.

/ 0 نظر / 110 بازدید